2baznycia.jpgsaulelydis2.jpgbaznycia2.jpg1saulelydis.jpg1kavarskas.jpglaikrodis.jpgkelias2.jpgaikste.jpgisvirsaus.jpgkelias.jpg

Kavarske paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11 dieną Kavarske vyko renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Po šv. mišių Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, į aikštę iškilmingai išnešta ir, visiems gyvai giedant Lietuvos himną, iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Vėliavos kėlimo ceremonijoje dalyvavo Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai, Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas, klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas.
Iškėlę trispalvę, visi, susirinkę į aikštę, skubėjo į Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriaus salę, kur vyko šventinis koncertas.

Linos Dapkienės informacija ir fotoreportažas iš renginio.

Mieli Kavarsko seniūnijos žmonės!

Valstybės patirtis turi reikšmės kiekvienam jos piliečiui. Kuo daugiau metų skaičiuoja Lietuvos nepriklausomybė, tuo ji mums svarbesnė ir reikšmingesnė. Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – proga sveikinu visus Kavarsko seniūnijos žmones, siekusius Lietuvos laisvės, ją įtvirtinusius, ją saugančius ir vertinančius.

Šiųmetė Kovo 11-oji paženklinta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio data. Te plevėsuoja vėliavos prie kiekvienų namų, ir tas trispalvės plazdėjimas tegu teikia džiaugsmą kiekvienam Kavarsko seniūnijos gyventojui!

 Algirdas Gansiniauskas,

Kavarsko seniūnijos seniūnas

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai Kavarske

10 val. – Šv. Mišios Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
10.45 val. – Vėliavos pakėlimo ceremonija prie bažnyčios.

Vėliavą kelti patikėta Kavarsko mokyklos mokiniams: Martynai Maldžiūtei, Augustei Simanonytei, Karoliui Varnui ir Ignui Repečkai. 

11 val. – šventinis koncertas Kavarsko kultūros namuose.

Kviečiame dalyvauti!

Joomla templates by a4joomla