saulelydis2.jpgisvirsaus.jpgbaznycia2.jpg1kavarskas.jpgkelias.jpgkelias2.jpg1saulelydis.jpg2baznycia.jpglaikrodis.jpgaikste.jpg

Joninių šventės Kavarske programa

Joninės Kavarske 2016

 

136 kiaušiniai ir pirmosios Sekminės

Šios istorijos pradžia įvyko prieš gerą mėnesį, kai bibliotekoje vartant knygą „Lietuvių šventės“ pastebėtos buvo Sekminės.

– O! Sekminių mes dar nešventėm! - prakalbo aktyviausias bibliotekos skaitytojas Juozas. ˗ Tai padarom naują šventę! - pritarė „Atžalyno“ klubo jaunimas. Neliko nuošalyje ir žvejų klubas „Saulažuvė“.

Taigi, ankstų gegužės 14 - osios šeštadienio rytą Sekmines pradėjo žvejai. Susirinkę Girelės kaime prie kūdros paskelbė varžybas smagiu pavadinimu: „Karosiukų pragyvenimo sąlygų gerinimas“. Varžybos truko tris valandas, bet karosiukai nenorėjo „kraustytis“ į Budrių ežerą. Kibo taip tingiai, kad kibirėliuose po vieną, du tebuvo. Tik varžybų pabaigoje sukruto ir pradėjo kibti. Gana keisti rezultatai buvo, nes nugalėtojai buvo net trys, kurie pagavo po devynis karosus. Nugalėtojais tapo: Dainius Kalibatas, Živilė Asmalovskienė ir Juozas Radzevičius. Suvažiavę prie Budrių ežero žvejai suskaičiavo, kad į ežerą paleis 37 karosiukus, o tai visų metų antirekordas... bet ką jau tiems karosams padarysi. Nors rezultatai nebuvo džiuginantys, tai tikrai nuotaikos žvejams nesugadino.

Vėliau, 11 val. prie bendruomenės namų rinkosi įdomi kompanija. Atsinešė jie du glėbius svyruoklio beržo šakelių, pašventino. Užėję į bendruomenės namus persirengė ir į kaimus išėjo - Kerdžius, policininkas ir du piemenėliai dūdeles pūsdami. Užėjęs į gyventojo kiemą, Kerdžius kiekvieno klausė ar neturi šeimininkai kokio nors darbo, nors pats sakė, kad  temokąs tik karves ganyti, bet daugelis atsakydavo, kad karvių neturi. Tada įsikišdavo piktas policininkas ir juokais plūdo gaspadorius, kad šie kaime karvių nelaiko, skyrė net baudas bizūnu arba baudą sumokėti - kiaušiniais. Suprantama, visi pasirinko baudą susimokėti, už tai Kerdžius įpildavo ritinį pieno ir visai šeimai su pasveikinimais vienas kitam siūlė išgerti jo bei tuo pačiu dalino pašventintas beržo šakeles. Tačiau ne viena sodyba buvo, kur ir karvės laikomos, tada ir piemenėliai, ir Kerdžius gyrė šeimininkus, lašiniais vaišino, prašėsi priimami į darbą ir dėl užmokesčio derėjosi. Pabaigoje viską susitarę paprašė kiaušinių ir sūrio, o gavę dovanų toliau per kaimus keliavo. Aplankyti sodiečiai ilgai pasiliko su šypsena veide, nes Kerdžiaus kompanija tikrai juokinga buvo.

Grįžę į bendruomenės namus Kerdžius su piemenėliais kiaušinius suskaičiavo, o policininkas užsirašė, kad pirmoje Sekminių šventėje buvo surinkti: 136 kiaušiniai, 6 sūriai bei kiti įvairiausi gardumynai užpildę šventinį stalą.

Vakare pagal senuosius Sekminių papročius turėjo būti kepama Sekminių kiaušinienė su lašinukais ir kur nors prie javų lauko, tik čia jau į gamtą išeiti neleido lietus, bet nebuvo ko liūdėti, nes visi žinome, kad lietus per Sekmines yra tik gero derliaus pranašas, tad susirinko į Sekminių vakarą pilnut pilnutėlė bendruomenės salė. Jaunimo klubas „Atžalynas“ suvaidino linksmus Sekminių Mikės Pukuotuko nuotykius ir visus pakvietė ragauti Sekminių kiaušinienės, kurią gamino bendruomenės gaspadinės Vilma Kernagienė ir Gražina Galinienė. Žmonių salę nudžiugino ir Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas, kuris sugrojo porą linksmų polkučių su akordeonu. Pasivaišinę Sekminių vaišėmis, daugelis išėjo į bendruomenė kiemelį ar salėje liko, kur vyko Sekminių gegužinė, kuri truko iki vėlaus vakaro. Štai tokia ir buvo Sekminių šventė Budrių bendruomenėje, o  seniūnijos ir Anykščių krašto žmonėms mes linkime šiltos ir saulėtos vasaros!

Valentinas GUDĖNAS

IMG_6349 _Copy_.JPGIMG_6351 _Copy_.JPGIMG_6354 _Copy_.JPGIMG_6357 _Copy_.JPGIMG_6379 _Copy_.JPGIMG_6383 _Copy_.JPGIMG_6390 _Copy_.JPGIMG_6406 _Copy_.JPGIMG_6491 _Copy_.JPGIMG_6494 _Copy_.JPG

2016 m. Seniūnijų žaidynėse - trečioji vieta

Kavarskas trečia vieta 2016

Šeštadienį, gegužės 14 dieną, UAB sporto ir laisvalaikio centre ,,Nykščio namai“ jau devintą kartą vyko Anykščių rajono kaimo seniūnijų sporto žaidynės. Devyniose skirtingose sporto šakų rungtyse savo jėgas išmėgino 280 dalyvių iš Anykščių, Andrioniškio, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų ir Viešintų seniūnijų.

Sporto mėgėjai varžėsi krepšinio, futbolo, tinklinio, stalo teniso, svarsčio kilnojimo, smiginio, šaškių ir šachmatų sporto šakose, seniūnai jėgas išbandė seniūnų trikovės varžytuvėse.

Susirinkusius žaidynių dalyvius sveikino Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius. Linkėjo, kad varžybos būtų kupinos ne tik pergalių, bet ir džiugių bendrystės akimirkų, nes tai yra tradicinė sporto mėgėjų šventė, kasmet sulaukianti vis didesnio susidomėjimo.

Garbė pakelti žaidynių vėliavą buvo suteikta Kavarsko seniūnijos atstovams – praėjusių metų sporto žaidynių nugalėtojams.

Komandos nugalėtojos ir prizininkės atskirose sporto šakose:

Krepšinio 3×3 rungties moterų komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta – Anykščių seniūnijos komanda
II vieta – Andrioniškio seniūnijos komanda
III vieta – Svėdasų seniūnijos komanda

Krepšinio 3×3 rungties vyrų komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta –  Anykščių seniūnijos komanda
II vieta – Svėdasų seniūnijos komanda
III vieta –  Kavarsko seniūnijos komanda

Krepšinio 3×3 rungties senjorų komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta –  Anykščiųseniūnijos komanda
II vieta –  Traupioseniūnijos komanda
III vieta – Svėdasų seniūnijos komanda

Futbolo 5×5 rungties komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta – Anykščiųseniūnijoa komanda
II vieta – Troškūnų seniūnijos komanda
III vieta – Kavarskoseniūnijoa komanda

Stalo teniso rungties komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta – Anykščių seniūnijos komanda
II vieta – Kavarsko seniūnijos komanda
III vieta – Svėdasų seniūnijos komanda

Šaškių rungties komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta – Anykščių seniūnijos komanda
II vieta – Kavarsko seniūnijos komanda
III vieta – Troškūnų seniūnijos komanda

Šachmatų rungties komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta – Kavarsko seniūnijos komanda
II vieta – Anykščių seniūnijos komanda
III vieta – Skiemonių seniūnijos komanda

Tinklinio rungties moterų komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta – Kavarsko seniūnijos komanda
II vieta – Kurklių seniūnijos komanda
III vieta – Troškūnų seniūnijos komanda

Parko tinklinio rungties vyrų komandos nugalėtojos irprizininkės:
I vieta – Troškūnų seniūnijos komanda
II vieta – Anykščių seniūnijos komanda
III vieta – Skiemonių seniūnijos komanda

Smiginio rungties komandos nugalėtojos ir prizininkės:
I vieta – Skiemonių seniūnijos komanda
II vieta – Troškūnų seniūnijos komanda
III vieta – Kurklių seniūnijos komanda

Svarsčio kilnojimo varžybų komanda nugalėtoja ir prizininkės:

I vieta – Kavarsko seniūnijos komanda
II vieta – Troškūnų seniūnijos komanda
III vieta – Kurklių seniūnijos komanda

Bene įdomiausia paskutinė rungtis – seniūnų trikovė. Seniūnai savo jėgas išbandė seniūnų trikovės varžytuvėse – dalyvavo smiginio rungtyje, mėtė baudas į krepšį ir varžėsi atrakcioninėje rungtyje –  važiavo triračiu įveikiant kliūtis. Seniūnų trikovės varžybose nepralenkiamas buvo Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis, antrąją vietą iškovojo Anykščių seniūno pavaduotojas Juozas Šakalys, trečiąją – Kurkliųseniūnas Algimantas Jurkus.Moterų grupėje nugalėjo Viešintų seniūno pavaduotoja  Eglė Sabaliauskienė, antrąją vietą iškovojo Debeikių seniūno pavaduotoja Jurgita Pumputienė, trečią – Skiemonių seniūno pavaduotoja Birutė Kirkienė.

Susumavus varžybų rezultatus vietos pasiskirstė taip: pirmoji vieta (248 tšk.) atiteko Anykščių seniūnijos komandai (seniūnas Eugenijus Pajarskas), antroji (202 tšk.) – Troškūnų seniūnijos komandai (seniūnas Antanas Jankauskas), trečioji (196 tšk.) – Kavarsko seniūnijos komandai, praėjusių žaidynių nugalėtojai(seniūnas Algirdas Gansiniauskas), ketvirtoji (135 tšk.) – Traupio seniūnijos komandai (seniūnė Daiva Tolušytė), penktoji (118 tšk.) – Andrioniškioseniūnijos komandai (seniūnė Laima Repečkienė), šeštoji (112 tšk.) – Skiemonių seniūnijos komandai (Stasys Steponėnas), septintoji (99 tšk.) –Svėdasų seniūnijos komandai (Valentinas Neniškis), aštuntoji (70 tšk.) – Kurklių seniūnijos komandai (seniūnas Algimantas Jurkus), devintoji (47 tšk.) – Debeikių seniūnijos komandai(seniūnas Alvydas Simonavičius) ir dešimtoje vietoje liko (20 tšk.) Viešintų seniūnijos komanda (seniūnė Janė Každailienė).

Anykščių Kūno kultūros ir sporto centras nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, kurie kasmet prisideda prie kaimo seniūnijų sporto žaidynių vykdymo –  Anykščių rajono savivaldybei, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui, Anykščių sporto ir laisvalaikio centrui „Nykščio namai“,  Jono Biliūno gimnazijai, Antano Vienuolio progimnazijai.

Nuoširdus Ačiū visiems, kurie mažais ar dideliais darbais prisidėjote organizuojant IX Anykščių rajono kaimo seniūnijų sporto žaidynes.

Geriausios seniūnijų komandos rugsėjo 3 dieną zoninėse IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių varžybose gins savivaldybės ir seniūnijų garbę Utenoje. Finalinės varžybos rugsėjo 17 dieną Kėdainiuose.

www.anyksciai-sport.lt 

 

Joomla templates by a4joomla