kelias.jpglaikrodis.jpgisvirsaus.jpg1kavarskas.jpgbaznycia2.jpg2baznycia.jpgaikste.jpg1saulelydis.jpgkelias2.jpgsaulelydis2.jpg

Kavarskas atšventė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį

„Gimtine mano, tu gėlė dulkėta,
Balta langinė, rūgštūs obuoliai.
Tu motinos ranka raukšlėta,
Ateinančių, išeinančių keliai“.
Kazimiera Venckuvienė

2018 m. vasario 16 d. Kavarske vyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Po mišių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, visiems gyvai giedant Lietuvos himną, iškilmingai iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Vėliavos kėlimo ceremonijoje dalyvavo Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas, klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas.
Netrukus visi rinkosi į Anykščių kultūros centro Kavarsko skyrių. Šventiškai papuoštoje salėje prasidėjo koncertas „Tėvynė šneka, aš girdžiu“. Koncerto metu įteikti pagyrimo raštai už aktyvią ir prasmingą veiklą, ilgametį indėlį krašto kultūrai.
Skambėjo eilės, koncertavo įvairūs meno mėgėjų kolektyvai: Traupio pagrindinės mokyklos mišrus ansamblis „Muzikos spalvos“ bei Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro tautinių šokių kolektyvas (vadovė Ingrida Spundzevičienė), Kavarsko kultūros namų tautinių šokių kolektyvas (vad. Aušra Blažienė), o taip pat folkloro būrelis, Moterų vokalinis ansamblis „Pienia“ ir mišrus vokalinis ansamblis (vad. Leda Kazokienė).
Šventės pabaigoje visus dalyvius ir svečius į šokio sūkurį įsuko lietuvių liaudies šokis „Malūnėlis“. Taip pat džiugino muzikantas Bronius Šimkus, kuris savo armonika grojo įvairias linksmas melodijas.
Graži šventė mažame miestelyje ir kiekvieno iš mūsų širdyse! Drąsiai įženkime į antrąjį šimtmetį. Koks jis bus, priklauso tik nuo mūsų, piliečių. Brėžkime ateities gaires ir kartu siekime gražių, kilnių tikslų! Vardan tos Lietuvos... Ir niekuomet nepamirškime, kad šiame, antrame šimtmetyje, vingiuos K. Venckuvienės eilėraštyje „Gimtinė“ minėti ateinančių ir išeinančių keliai...

Lina Dapkienė

 

Valstybę kuriame mes!

2018 m. vasario 15 dieną Anykščių rajono Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas ir visi seniūnijos darbuotojai atėjo į darbą apsirengę tautiniais rūbais, pasipuošę tautiniais aksesuarais. Tuo buvo parodytas vieningumas, susitelkimas, pilietinė savimonė ir patriotinė dvasia. 

Vasario 16-oji šventei sutelks visą tautą

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė sutelks visą tautą. Jos dalis – ir mes, Kavarsko seniūnijos žmonės. Mes – 112 kaimų, 10 viensėdžių ir Kavarsko miestas – jungiame apie 3 tūkstančius žmonių. Tiek širdžių dega mūsų valstybės 100-mečio džiaugsmu.

Šventės sūkuryje leiskime sau ir kitiems pajusti, kokie esame atviri vienas kitam, kokie svarbūs savo seniūnijai, rajonui ir kraštui, kiek daug mumyse džiaugsmo valstybe ir tikėjimo jos ateitimi.

Sveikinu visus Kavarsko seniūnijos žmones su Vasario 16-ąja! Būkit laimingi. Garsėkit kūryba ir darbštumu vardan savęs – vardan tos Lietuvos!

Algirdas Gansiniauskas

Anykščių rajono Kavarsko seniūnijos seniūnas

 

Joomla templates by a4joomla